logo
Aktualno∂ci
spacer
Menu g≥ůwne
Aktualno∂ci
Pliki do pobrania
Druhowie czynni
Druhowie honorowi
Byli druhowie
MDP
W≥adze OSP
Galeria
Statystyki
Odznaczenia
SprzÍt
Sztandar
Wspů≥praca zagraniczna
Historia jednostki
Kalendarium
KSRG
Gminna OSP
Patron OSP
KsiÍga go∂ci
Kontakt z nami
Ciekawe strony
Multimedia
REKLAMA
REKLAMA
Logowanie
Go∂cimy
Odwiedzi≥o nas

Imieniny obchodzĪ
29 Czerwca 2016
¶roda
Imieniny obchodzĪ:
Benedykta, Benita,
Dalebor, Pawe≥,
Piotr
Do koŮca roku zosta≥o 186 dni.
Strona dzia≥a od
Strona ruszy≥a dnia
10-12-2007
Strona dzia≥a juŅ
3124 dni.
Zegar / Kalendarz
Wspů≥praca

ZSP Uckermark

  


OSP Schwedt 2


OSP Graft – De Rijp

Autorzy strony
Twórca i Administrator strony
MARCIN CZESYK
Autorzy tekstów i zdjÍś :
PAWE£ KUJAWA
GRZEGORZ ZWOLI—SKI

spacer
OTWP Eliminacje Powiatowe 2016 PDF Drukuj Email

UCZNIOWIE SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
REPREZENTANCI GMINY TRZCI—SKO-ZDRÓJ
W FINALE ETAPU POWIATOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POĮARNICZEJ

 

foto: kp.psp Gryfino

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
Nowe ZdjÍcia PDF Drukuj Email

Zapraszamy paŮstwa do galerii w której zosta≥y umieszczone nowe zdjÍcia z akcji i innych okoliczno∂ci.

 

 

 

 

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

 
NIE WYPALAJMY TRAW !!!! PDF Drukuj Email

 

 

Przedwio∂nie oraz Wiosna która raczy nas cudownĪ s≥oneczna pogodĪ powoduje Ņe znowu jak bumerang powraca temat WYPALANIA TRAW. W zwiĪzku z tym iŅ mamy juŅ za sobĪ pierwsze w tym roku wyjazdy do palĪcych siÍ traw czy nieuŅytków, chcemy temu problemowi po∂wiÍciś wiÍcej miejsca. Niestety kiedy tylko s≥oŮce i wiatr osuszĪ ≥Īki i pola pojawia siÍ problem który straŅacy okre∂lajĪ „wiosennym zagroŅeniem poŅarowym”. P≥onĪ ≥Īki, trzcinowiska, przydroŅne rowy i nasypy kolejowe. PrzemierzajĪc nasz kraj pociĪgiem lub samochodem co kawa≥ek moŅna natknĪś siÍ na czarne po≥acie zniszczone przez ogieŮ. Te poŅary to nie przypadki, ok. 70% to celowe podpalenia. Czasem po to aby oczy∂ciś pola z przeschniÍtych resztek ro∂linno∂ci, aby pozbyś siÍ chwastów, czasem tylko dla zabawy, a moŅe kto∂ zadzwoni po straŅ i bÍdzie siÍ dzia≥o. Zaledwie kilkana∂cie procent stanowiĪ podpalenia nieumy∂lne. Aby dosz≥o do zap≥onu suchej trawy wystarczy temp. ok. 250 stopni C. Įar zapa≥ki czy rzucony niedopa≥ek papierosa to temperatura rzÍdu 600 – 800 stopni C. WiÍc o poŅar nie trudno. A wypalanie traw jest niestety szkodliwe dla ludzi, zwierzĪt, przyrody oraz bardzo kosztowne. Bo koszty takich dzia≥aŮ ponosimy my - czyli ca≥e spo≥eczeŮstwo.

 

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP TrzciŮsko-Zdrůj PDF Drukuj Email

W sobotnie popo≥udnie 5 marca 2016 roku w remizie OSP przy ulicy M≥yŮskiej odby≥o siÍ zebranie sprawozdawczo -wyborcze Ochotniczej StraŅy PoŅarnej w TrzciŮsku-Zdroju podsumowywujĪce rok 2015.

 


 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
Zebranie w miejscowej OSP PDF Drukuj Email

 

 

 

05.03.2016r. (Sobota) o godz. 18: 00 zarzĪd OSP w TrzciŮsko-Zdroju zaprasza wszystkich naszych druhów na zebranie sprawozdawcze, na którym zostanĪ przedstawione sprawozdania i bÍdzie podsumowany miniony 2015 rok, oraz zostanĪ przedstawione plany dzia≥ania na bieŅĪcy 2016 rok.


BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

 
Pokazy na dni TrzciŮska 2015 PDF Drukuj Email

Jak co roku juŅ tradycyjnie w ostatni weekend maja odby≥y siÍ dni TrzciŮska-Zdroju w których to równieŅ jak co roku nasi druhowie zorganizowali pokaz ratownictwa drogowego.

 


 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
Weso≥ych ¶wiĪt PDF Drukuj Email

 


 

 ¶wiÍta Zmartwychwstania PaŮskiego to czas rado∂ci, mi≥o∂ci i wiary. Z okazji nadchodzĪcych ¶wiĪt Wielkiej Nocy pragniemy z≥oŅyś PaŮstwu Ņyczenia pe≥ne nadziei, pokoju i dobra. Niech szczególna atmosfera tych dni nape≥ni PaŮstwa nowymi si≥ami w realizacji zmierzeŮ i celów. Druhowie StraŅacy wraz z ZarzĪdem OSP

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

 
Nowe zdjÍcia PDF Drukuj Email

Przedstawiamy paŮstwu poniŅej kilka galerii z ostatnich akcji ga∂niczych.

 

PoŅar trawy i snopków
 
PoŅar stodo≥y w Rurce
 
Wypadek na Chojnickiej
 
PoŅar wysypiska
 
Zebranie op≥atkowe 2015
 
 
Zebranie sprawozdawcze 2015
Choinka 2015

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

 
Zestawienie wyjazdůw za 2014r. PDF Drukuj Email

 

Przedstawiamy paŮstwu zestawienie wyjazdów z 2014 roku.

 

 

ROK 2014

70 WYJAZDÓW

 

MiesiĪc

Ilo∂ś wyjazdów

 

Rodzaj zdarzenia

Ilo∂ś zdarzeŮ

STYCZE—

2

PoŅar samochodu

1

LUTY

2

PoŅar NieuŅytków

12

MARZEC

15

Wypadek

8

KWIECIE—

6

Osy i Szerszenie

6

MAJ

2

Powalone Drzewa

4

CZERWIEC

3

Pompowanie Wody

2

LIPIEC

5

Kot na Drzewie

1

SIERPIE—

18

PoŅar S≥omy

3

WRZESIE—

4

Pomoc Dla Policji

2

PA¨DZIERNIK

4

PoŅar Dzikiego Wysypiska i ¶mieci

3

LISTOPAD

3

£abÍdľ na Drodze

1

GRUDZIE—

6

PoŅar ¶cierniska

2

 

Zabezpieczenie Fajerwerków

1

PoŅar Stodo≥y

1

PoŅar Lasu

1

PoŅar Sadzy w Kominie

2

PoŅar Pobocza

2

PoŅar Szopy / Obory

3

PoŅar Trzcin

5

Zadymienie Mieszkania

1

∆wiczenia

3

PoŅar Domu

1

PoŅar zboŅa na pniu

2

Fa≥szywy alarm

1

PoŅar drzewa

1

Topielec

1

 

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

 
Choinka StraŅacka PDF Drukuj Email

W dniu 31 stycznia 2015 roku ZarzĪd Ochotniczej StraŅy PoŅarnej w TrzciŮsku-Zdroju, jak co roku o tej porze, zorganizowa≥ „ChoinkÍ” dla dzieci straŅaków OSP. W Zabawie Choinkowej wziÍ≥o udzia≥ kilkadziesiĪt maluchów.

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
PoŅar domu w Strzeszowie PDF Drukuj Email

 

 

 W dniu 21-01-2014 o godzinie 03:00 nasza jednostka dosta≥a zg≥oszenie do poŅaru domu w miejscowo∂ci Strzeszów przy drodze dojazdowej do jeziora.

 

BĪdľ pierwszym ktůry skomentuje | Drukuj | Email | Czytaj ca≥o∂ś…

Czytaj ca≥o∂ś…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 320

Pogoda

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.


  
OSP
OSP 
OSP
OSP
OSP
OSP
Advertisement
FACEBOOK
Statystyka

ROK 2002  - akcji – 53

ROK 2003 -  akcji – 74

ROK 2004 - akcji– 71

ROK 2005 - akcji – 80

ROK 2006 - akcji – 100

ROK 2007 - akcji – 67

ROK 2008 - akcji - 90

ROK 2009 - akcji - 45

ROK 2010 - akcji - 58

ROK 2011 - akcji - 56

Telefony alarmowe

   

997 POLICJA

998 STRAĮ

999 POGOTOWIE

 


Newsy

spacer